File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Hungarian.lang

Recommend this page to a friend!
  Classes of Emmanuel Podvin   Blapy   demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Hungarian.lang   Download  
File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Hungarian.lang
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Blapy
jQuery plugin to load linked pages using AJAX
Author: By
Last change: Update of demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Hungarian.lang
Date: 2 years ago
Size: 985 bytes
 

Contents

Class file image Download
/** * Hungarian translation * @name Hungarian * @anchor Hungarian * @author <a href="http://www.maschek.hu">Adam Maschek</a> and Lajos Cseppent? */ { "sEmptyTable": "Nincs rendelkezésre álló adat", "sInfo": "Találatok: _START_ - _END_ Összesen: _TOTAL_", "sInfoEmpty": "Nulla találat", "sInfoFiltered": "(_MAX_ összes rekord közül sz?rve)", "sInfoPostFix": "", "sInfoThousands": " ", "sLengthMenu": "_MENU_ találat oldalanként", "sLoadingRecords": "Betöltés...", "sProcessing": "Feldolgozás...", "sSearch": "Keresés:", "sZeroRecords": "Nincs a keresésnek megfelel? találat", "oPaginate": { "sFirst": "Els?", "sPrevious": "El?z?", "sNext": "Következ?", "sLast": "Utolsó" }, "oAria": { "sSortAscending": ": aktiválja a növekv? rendezéshez", "sSortDescending": ": aktiválja a csökken? rendezéshez" } }